top of page

Hausvikstranda AS – utleie av fritidsbåter.

1)Tilstand på båten.
Båten er gjennomgått av vår ansvarlige for å avdekke mangler eller feil. Båten leveres vasket og fulltanket med drivstoff til kunde og leveres tilbake i den tilstand den ble overlevert. Sørg for at det finnes redningsvester til alle passasjerer i riktige størrelser og at disse brukes når man er i båten. Det er påbudt med redningsvest til enhver tid man oppholder seg i båten. Båten er utstyrt med ekkolodd, gps og kartplotter. Båten er rigget for fiske og har fiskestangholdere på begge sider.

2)Utlevering av båten
Vi sørger for en skikkelig gjennomgang av båten og god opplæring av leietaker. Om ønskelig tar vi leietaker med på en testtur og viser han/henne eventuelle begrensninger i bruk av båten. Nøkler blir utlevert etter at gjennomgang av båt er fullført og kontrakt er signert. Kunnskap og kompetanse er ofte nøkkelen til et vellykket leieforhold hvor alle opplever trygghet og glede på sjøen! Vi er tilgjengelig for leietaker i hele leieperioden dersom det skulle være noe.

Sjøen er ikke et sted hvor man skal teste grensene, men et sted man skal være godt innenfor, nettopp for å redusere risiko. Spør gjerne om kursing hvis du er usikker på hvordan man skal ferdes til sjøs og bruke en båt. Som leietaker er du ansvarlig for å holde deg innenfor de regler som gjelder for båtførere. Husk også å forsikre deg om at det finnes kart for det aktuelle seilingsområdet. Vi anbefaler gratisappen «Gulesider på Sjøen» 

Vi anbefaler alle å planlegge turen på forhånd, bruke kartet aktivt og øve seg på navigering. Sjekk ut båttypen på forhånd og gjør deg kjent om bord. Still spørsmål dersom det er noe du ikke forstår ved gjennomgangen av båten. Vær aktiv, og undersøk hvordan sikkerhetsutstyret fungerer ombord. 
Dersom leietaker er født etter 01.01.1980 skal det fremlegges båtførerbevis før leieforholdet starter. Utleie av båt til personer født før 01.01.1980 krever ikke fremlagt båtførerbevis.
Det skal foreligge signert utleiekontrakt av begge parter før båten tas i bruk.

3)Bruk av båten
Dersom det ikke er avtalt noe annet, er du som leietaker også ansvarlig for å rengjøre båten inn-og utvendig samt alt medfølgende utstyr, slik at den fremstår i samme stand som ved overlevering
Å trekke båten opp på stranden fører til stor slitasje for båten og er derfor ikke tillatt.
Dersom du forlater båten plikter du å sørge for at båten er forsvarlig fortøyd på en brygge/fortøyningsplass hvor dette er avklart med plassens eier, at tilstrekkelig fendring er iverksatt og at båten er forsvarlig lukket og låst.
Ved eventuelle grunnstøt eller skade på båten under vannlinjen, må båten løftes på land med egnet utstyr. Dette vurderes av båteier. Ved eventuelt behov for reservedeler til båt og motor, avtales fremgangsmåten i hvert enkelt tilfelle med Båteier eller representant for denne. 
Dersom det oppstår problemer av noen art med båten plikter du som leietaker å umiddelbart melde fra til Båteier eller representant for denne om det inntrufne. Ved skader av mindre karakter rapporteres dette så fort som mulig til ansvarlig utleier. Ved unnlatelse av slik rapportering/melding, kan Utleier avkreve leietaker for den sum det koster å utbedre de feil og mangler som leietaker har påført båten. Ta gjerne bilder eller film av eventuelle hendelser som oppstår underveis med båten, slik sikrer du deg også god dokumentasjon ved eventuelle uenigheter på et senere tidspunkt.


Drivstoff.
Leietaker skal levere tilbake båten med full tank med mindre det er avtalt noe annet med utleier før leieperiodens oppstart.

Betaling:
Leietaker betaler for avtalt leieperiode før leieperioden starter.

Følgende priser gjelder for sesongen:
Øien 20ft båt 50hk – dagleie 1050,- eller ukeleie 5100,-
Øien 17ft båt 40hk – dagleie 850,- eller ukeleie 4700,-
Drivstoff kommer i tillegg.

4) Utleiers forpliktelser
Forsikring
Båteier plikter til enhver tid å ha adekvat forsikringsdekning for Båten som dekker forsikringstilfeller i tilknytting til utleie.
Sikkerhetsutstyr
Sørge for at nødvendig og/eller påkrevet utstyr for sikker og lovlig bruk av er på plass i Båten og at Båten er i god teknisk stand, herunder CE-merket.

5) Leietakers forpliktelser
Leietaker er ansvarlig for å returnere Båten til avtalt tid og i avtalt stand. Ved oppståtte problemer, se punkt 3.


Hausvikstranda AS 05.10.222

bottom of page